HOMEPAGE

Banconote dalla Slovacchia / Banknotes from Slovakia

Slovacchia Slovacchia Slovacchia Slovacchia
20 Corone 50 Corone 100 Corone 500 Corone

Cliccka sulle immagini per entrare / click on the pictures and go inside

All'entrata della Slovacchia nell'Euro è stato stabilito il cambio 1 Euro = 30,13 Slovak Koruna

Numeri in slovacco

1 jeden (ièden) 11 jedenásť (iedenàsst') 21 dvadsaťjeden (dvadsat' ièden)
2 dva (dvà) 12 dvanásť (dvanàsst') 22 dvadsaťdva (dvadsat'dvà)
3 tri (trì) 13 trinásť (trinàsst') 30 tridsať (trìsat')
4 štyri (shtìri) 14 štrnásť (sctirinàsst') 40 štrnásť (sctrnàsst')
5 päť (pèt') 15 pätnásť (petnàsst') 50 pätdesiat (pèdessiat')
6 šesť (scèsst') 16 šestnásť (scestnàsst) 60 šesťdesiat (scèsdessiat)
7 sedem (ssèd(i)em) 17 sedemnásť (ssed(i)emnàsst') 70 sedemdesiat (ssèd(i)emdessiat)
8 osem (òssem) 18 osemnásť (ossemnàsst') 80 osemdesiat (òssemdessiat)
9 deväť (devèt) 19 devätnásť (devetnàsst') 90 deväťdesiat (devèdessiat)
10 desať (dessat) 20 dvadsať (dvàzzat) 100 sto (sstò)

B a n c o n o t e / B a n k n o t e s : E u r o p a | A f r i c a | A s i a | A m e r i c h e | Oceania
Cambi / Exchanges | Links


Viaggiare per il mondo


scrivi

Licenza Creative Commons
2003 - 2023 Marco Cavallini

ultimo aggiornamento 21/10/2021